GOD SERVICE – DØGNET RUNDT…

Indehaver Knud Åge Nielsen havde 25 års jubilæum mandag d. 4. maj 2015. Samme dag havde virksomheden 45-års jubilæum.

Du kan også læse vores online brochure, hvor vi har samlet information om alle vores ydelser.

Vestlollands Kloakservice kører på hele Lolland-Falster og Sydsjælland – til såvel erhvervskunder og private husstande som landbrug og kommuner.

Vi leverer god service døgnet rundt – og klarer alt fra husstandes små afløb til de store kommunale kloakledninger.

Vores privatkunder servicerer vi med tømning af septiktanke, rensning af kloakker og rørledninger, korrekt sløjfning af olietanke samt containerudlejning.

Til vores erhvervskunder tilbyder vi forskellige tømningsordninger, industrispuling med varmt vand, fjernelse af graffiti og slamafvanding.

Vi leverer også et totalkoncept som affaldsmægler, hvor vi står for al affaldshåndtering.

Virksomheden får på den måde dokumentation for at affaldet er bortskaffet korrekt. Vi er desuden godkendt til transport af både fast og flydende affald.

På dette link kan du hente brochurer – og læse mere om hvad vi kan gøre for dig…